Guziki

Status prawny

Podstawa prawna

Liceum działa w oparciu o akt założycielski placówki oświatowej – Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 kwietnia 1948 r. nr 11Śr.-561/48 (Dz.U. MO z 1948 r., nr 6, poz. 122.) oraz na podstawie:

  1. ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572. z późn zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
  2. uchwały nr LXXIII/1650/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2002 r. w  sprawie  przekształcenia  XXI Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w  Łodzi przy ul. Kopernika 2,
  3. Statutu XXI LO im. B. Prusa (tekst jednolity - nowelizacja wrzesień 2018 r.)

Szkoła jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym

jest Wydział Edukacji Miasta Łodzi.

Organem nadzoru pedagogicznego

jest Kuratorium Oświaty w Łodzi

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

17-09-2018 - Edycja treści.

14-12-2017 - Edycja treści.

06-09-2017 - Edycja treści.

07-10-2015 - Edycja treści.

17-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

05-04-2013 - Edycja treści.

13-12-2011 - Edycja treści.

19-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 617