Guziki

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów XXI Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Łodzi.

Na podstawie:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. , nr 83., poz. 562. z późn. zm.),
  • §36. Statutu XXI LO im. B. Prusa w Łodzi

ustala się zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów XXI LO im. B. Prusa w Łodzi.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

07-10-2015 - Edycja treści.

17-09-2015 - Edycja treści.

17-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

13-12-2011 - Edycja treści.

14-02-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 322