Guziki

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. , nr 83., poz. 562. z późn. zm.), zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów szkolnych szczegółowo reguluje § 10a Statutu XXI Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Łodzi.

Statut XXI LO jest dostępny w zakładce „Status prawny".

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

07-09-2017 - Edycja treści.

07-10-2015 - Edycja treści.

17-09-2015 - Edycja treści.

17-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

13-12-2011 - Edycja treści.

14-02-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 658