Guziki

Sposób załatwiania spraw

logo epuap

Zasady funkcjonowania sekretariatu szkoły

Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach:

  • pn., wt., czw., pt. 8.00 – 16.00,
  • śr. w godzinach 7.00 -15.00

Sprawy uczniowskie i nauczycieli

załatwiane są od godz. 10.00 – 14.00

Zadania sekretariatu

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski, pisma interesantów, udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencja

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, faksem lub elektronicznie.

Tryb i terminy

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Wszystkie sprawy wpływające przekazywane są Dyrektorowi Szkoły na bieżąco. Dyrektor podejmuje decyzje o kolejności i sposobie ich załatwiania.

Ponadto sekretariat wykonuje:

  • zapisy oraz wypisy uczniów
  • wydaje legitymacje
  • wydaje duplikaty legitymacji oraz duplikaty innych dokumentów.

Osoba starająca się o duplikat danego dokumentu powinna złożyć w sekretariacie szkoły stosowne podanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt wydawania duplikatów jest odpłatny.

Ponadto sekretariat szkoły wykonuje zadania zlecone przez dyrektora wynikające z działalności statutowej szkoły.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

17-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

25-10-2012 - Edycja treści.

11-10-2012 - Edycja treści.

13-12-2011 - Edycja treści.

19-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 537