Guziki

Dyrekcja

Dyrektor XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Łodzi

mgr Małgorzata Zaradzka-Cisek

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w następujące dni:

  • wtorek w godzinach 15.00-17.00
  • czwartek w godzinach 15.00-16.00

po wcześniejszym umówieniu telefonicznym poprzez sekretariat szkoły.

Kompetencje dyrektora

Oświadczenie majątkowe

znajdziesz na stronie


Zastępca dyrektora XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Łodzi

mgr inż. Dorota Kalinowska

Kompetencje zastępcy dyrektora


Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz statut Szkoły.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-09-2016 - Edycja treści.

17-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

02-11-2011 - Edycja treści.

01-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 548