Guziki

Budżet

Budżet XXI Liceum Ogólnokształcącego im. B Prusa w Łodzi na rok 2018: 3 278 290,56

Plan finansowy wydatków szkoły na rok 2018 obejmuje następujące wydatki:

 1. Pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi.
 3. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków , świadectw szkolnych, prenumerata materiałów szkoleniowych)
 4. Zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych.
 5. Bieżące opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, gaz.
 6. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 7. Bieżące remonty, naprawy i obowiązkowe przeglądy.
 8. Bieżące opłaty za ścieki oraz pozostałe usługi ( min: informatyczne , zewnętrzna bhp, usługa monitoringu, zdrowotne , szkolenia pracowników niepedagogicznych i inne)
 9. Konserwacja sprzętu, instalacji.
 10. Opłaty za śmieci.
 11. Zakup usług do sieci internet.
 12. Rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe.
 13. Zakup biletów mpk., delegacje
 14. Zakup tuszy do drukarek , tonerów, papieru do sprzętu drukarskiego.
 15. Zakup programów, licencji.
 16. Zakup pomocy dydaktycznych.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-09-2018 - Edycja treści.

18-05-2017 - Edycja treści.

11-05-2016 - Edycja treści.

06-05-2015 - Edycja treści.

17-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

22-10-2013 - Edycja treści.

11-10-2012 - Edycja treści.

13-12-2011 - Edycja treści.

15-02-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 728